Dissabte 13 Juliol 2024

Centre de documentació

El Museu de les Mines custodia part del patrimoni documental conservat en relació amb l’activitat minera desenvolupada al municipi. L’objectiu no és només la preservació d’aquest patrimoni, sinó que també la seva difusió, posant-lo a l’abast d’investigadors i persones interessades.

Fons documental
El fons més important correspon a la documentació conservada de l’empresa Minas del Priorato, S.A. És el fons més ric en informació i en tipologies documentals. Entre la documentació conservada destaquen els llibres de matrícula de treballadors, plànols i altra documentació tècnica, a més de documentació comercial i documentació de l’administració de l’economat i de la colònia minera.

A banda de la documentació de Minas del Priorato, S. A. és conserven alguns documents relatius a altres companyies com per exemple Cia. Minas de Bellmunt i Cia Folch y Albiñana.


Fons fotogràfic

Es tracta d’un fons integrat per fotografies relacionades amb les mines i la vida social entorn a l’activitat minera, com ara festes religioses, carnavals, etc. En bona part, les fotografies que conformen aquest fons són còpies digitalitzades d’originals cedits per diferents persones del poble. Les fotografies es van inventariar dins d’un programa de l’IPEC (Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya) amb la col·laboració de Carrutxa.

Consultes
La major part de la documentació es pot consultar posant-se en contacte amb el Museu. Les peticions de consulta s’hauran de fer amb suficient antelació, concretant data i hora amb el personal del Museu.
 

Formulari de consulta

   
Nom
Entitat
Professió
Codi Postal
Municipi
Telèfon
Motiu de la recerca
Interessos de la recerca
   
 
Contactar Avís Legal
Carretera de la Mina, s/n 43738 Bellmunt del Priorat (Priorat) Tels. 626 384 706 - 977 83 05 78 Fax: 977 83 00 28. info@minesbellmunt.com